Ankara Ülkü Ocakları Birimleri

Ocak Başkanımız

İlker DARICI

Özel Kalem

Ali MUTLU

Başkan Vekili

Çağrı ORMAN

İl Başkan Yardımcısı

Cem TUTSOY

İl Başkan Yardımcısı

Kürşat İLGÜN

İl Başkan Yardımcısı

Oğuzkağan Kürşad ÖĞÜT

İl Basın ve Sosyal Medya Birim Başkanı

Halil İbrahim ÖZTÜRK

Basın ve Sosyal Medya Birimi
(basin@ankaraulkuocaklari.org)

Eğitim Birimi
(egitim@ankaraulkuocaklari.org)

Sosyal Faaliyetler Birimi
(sosyalfaaliyetler@ankaraulkuocaklari.org)

Sayfamız Hakkındaki Görüş ve Önerileriniz İçin
(ocak@ankaraulkuocaklari.org)

Teşkilatlandırma Birimi
(teskilat@ankaraulkuocaklari.org)

Türk Dünyası Birimi
(turkdunyasi@ankaraulkuocaklari.org)

Üniversiteler Birimi
(universite@ankaraulkuocaklari.org)

Ortaöğretim Birimi
(ortaogretim@ankaraulkuocaklari.org)

Asenalar Birimi
(asenabirimi@ankaraulkuocaklari.org)

Spor Birimi
(spor@ankaraulkuocaklari.org)